Nếu biết rằng em đã lấy chồng Dại gì mà nghĩ thế là xong...

Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Dại gì mà nghĩ thế là xong

E-mail cứ viết, phone cứ gọi

Cũng có ngày em li dị chồng
"Nếu biết rằng em đã lấy chồng Dại gì mà nghĩ thế là xong E-mail cứ viết, phone cứ gọi Cũng có ngày em li dị chồng"
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận