Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh về tự tử thế là xong...

Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Anh về tự tử thế là xong

Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác

Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng
"Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh về tự tử thế là xong Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng"
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận