Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh về ẩn núp bên bờ sông...

Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Anh về ẩn núp bên bờ sông

Ðợi em qua đò sang bên ấy

Ðón đường bắt cóc cũng bỏ công
"Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh về ẩn núp bên bờ sông Ðợi em qua đò sang bên ấy Ðón đường bắt cóc cũng bỏ công"
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận