Nếu bạn chưa từng khóc đôi mắt bạn không thể đẹp If you haven't...

Nếu bạn chưa từng khóc, đôi mắt bạn không thể đẹp.
-
If you haven't cried, your eyes can't be beautiful.
"Nếu bạn chưa từng khóc, đôi mắt bạn không thể đẹp. - If you haven't cried, your eyes can't be beautiful."
Danh ngôn phụ nữ Sophia Loren
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận