Mục đích của cuộc đời Đúng là câu hỏi ngu ngốc Cuộc đời chính...

Mục đích của cuộc đời? 
 Đúng là câu hỏi ngu ngốc: Cuộc đời chính là mục đích!
The Purpose of Life? 
That's a silly question: Life is the purpose!
"Mục đích của cuộc đời? Đúng là câu hỏi ngu ngốc: Cuộc đời chính là mục đích! The Purpose of Life? That's a silly question: Life is the purpose!"
Danh ngôn cuộc sống Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận