Một trong những điều may mắn nhất có thể xảy ra trong cuộc đời...

Một trong những điều may mắn nhất có thể xảy ra trong cuộc đời bạn là có tuổi thơ hạnh phúc.
-
One of the luckiest things that can happen to you in life is to have a happy childhood.
"Một trong những điều may mắn nhất có thể xảy ra trong cuộc đời bạn là có tuổi thơ hạnh phúc. - One of the luckiest things that can happen to you in life is to have a happy childhood."
Danh ngôn hạnh phúc Agatha Christie
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận