Một phụ nữ toàn diện là Sáng diện trưa diện chiều diện tối diện...

Một phụ nữ toàn diện là: Sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện…
"Một phụ nữ toàn diện là: Sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện…"
Câu nói hài hước
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận