Một người phụ nữ thà đi viếng mộ chính mình còn hơn nơi nàng...

Một người phụ nữ thà đi viếng mộ chính mình còn hơn nơi nàng từng trẻ trung và xinh đẹp sau khi nàng đã già đi và trở nên xấu xí.
-
A woman would rather visit her own grave than the place where she has been young and beautiful after she is aged and ugly.
"Một người phụ nữ thà đi viếng mộ chính mình còn hơn nơi nàng từng trẻ trung và xinh đẹp sau khi nàng đã già đi và trở nên xấu xí. - A woman would rather visit her own grave than the place where she has been young and beautiful after she is aged and ugly."
Danh ngôn phụ nữ Thomas Hardy
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận