Một khách hàng được chăm sóc tốt có thể giá trị hơn nhiều đợt...

Một khách hàng được chăm sóc tốt có thể giá trị hơn nhiều đợt quảng cáo giá trị 10,000 đô.
One customer well taken care of could be more valuable than $10,000 worth of advertising.
"Một khách hàng được chăm sóc tốt có thể giá trị hơn nhiều đợt quảng cáo giá trị 10,000 đô. One customer well taken care of could be more valuable than $10,000 worth of advertising."
Danh ngôn kinh doanh Jim Rohn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận