Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi.

Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi.
"Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi."
Danh ngôn giáo dục Ngạn ngữ Trung Quốc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận