Một cuộc sống trong nhung lụa làm cả những tâm hồn mạnh mẽ nhất...

Một cuộc sống trong nhung lụa làm cả những tâm hồn mạnh mẽ nhất cũng trở nên phù phiếm.
-
A life of pleasure makes even the strongest mind frivolous at last.
"Một cuộc sống trong nhung lụa làm cả những tâm hồn mạnh mẽ nhất cũng trở nên phù phiếm. - A life of pleasure makes even the strongest mind frivolous at last."
Danh ngôn tâm hồn Edward Bulwer-Lytton
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận