Món quà của yêu thương không thể được cho nó chờ được nhận Love...

Món quà của yêu thương không thể được cho, nó chờ được nhận.
Love’s gift cannot be given, it waits to be accepted.
"Món quà của yêu thương không thể được cho, nó chờ được nhận. Love’s gift cannot be given, it waits to be accepted."
Danh ngôn về yêu thương Rabindranath Tagore
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận