Mẹ già như chuối ba hương Như xôi nếp mật như đường mía lau...

Mẹ già như chuối ba hương, 
  Như xôi nếp mật, như đường mía lau.
"Mẹ già như chuối ba hương, Như xôi nếp mật, như đường mía lau."
Tục ngữ ca dao về gia đình
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận