Man is the most intelligent of the animals and the most silly Đàn ông...

Man is the most intelligent of the animals – and the most silly.
 Đàn ông là loài thông minh nhất và ngốc nghếch nhất.
"Man is the most intelligent of the animals – and the most silly. Đàn ông là loài thông minh nhất và ngốc nghếch nhất."
Châm ngôn công việc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận