Lực hấp dẫn không chịu trách nhiệm cho việc con người ta yêu nhau...

Lực hấp dẫn không chịu trách nhiệm cho việc con người ta yêu nhau.
-
Gravitation is not responsible for people falling in love.
"Lực hấp dẫn không chịu trách nhiệm cho việc con người ta yêu nhau. - Gravitation is not responsible for people falling in love."
Danh ngôn hài hước Albert Einstein
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận