Lòng nhiệt tình là thiên tài của sự chân thành và sự thật không...

Lòng nhiệt tình là thiên tài của sự chân thành, và sự thật không dành được chiến thắng nào nếu thiếu nó.
-
Enthusiasm is the genius of sincerity and truth accomplishes no victories without it.
"Lòng nhiệt tình là thiên tài của sự chân thành, và sự thật không dành được chiến thắng nào nếu thiếu nó. - Enthusiasm is the genius of sincerity and truth accomplishes no victories without it."
Danh ngôn tính cách Edward Bulwer-Lytton
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận