Lòng kiêu ngạo của con người là nhược điểm của họ.

Lòng kiêu ngạo của con người là nhược điểm của họ.
"Lòng kiêu ngạo của con người là nhược điểm của họ."
Danh ngôn tính cách Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận