Lao động là mẹ đẻ của tính lương thiện.

Lao động là mẹ đẻ của tính lương thiện.
"Lao động là mẹ đẻ của tính lương thiện."
Danh ngôn công việc Ngạn ngữ Đức
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận