Làm điều bạn thích là tự do Thích điều bạn làm là hạnh phúc...

Làm điều bạn thích là tự do. Thích điều bạn làm là hạnh phúc.
-
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
"Làm điều bạn thích là tự do. Thích điều bạn làm là hạnh phúc. - Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness."
Danh ngôn hạnh phúc Frank Tyger
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận