Lạc đường không đáng sợ đáng sợ nhất là không biết mình muốn đi...

Lạc đường không đáng sợ, đáng sợ nhất là không biết mình muốn đi đâu. Một khi bạn đã quyết tâm đi tới cùng, thì đường nào rồi cũng sẽ tới đích.
 Fususu
"Lạc đường không đáng sợ, đáng sợ nhất là không biết mình muốn đi đâu. Một khi bạn đã quyết tâm đi tới cùng, thì đường nào rồi cũng sẽ tới đích. Fususu"
Châm ngôn công việc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận