Không thể dạy trẻ hình thành tính cách Nó đến từ trải nghiệm chứ...

Không thể dạy trẻ hình thành tính cách. Nó đến từ trải nghiệm chứ không phải giải thích.
Character formation cannot be taught. It comes from experience and not from explanation.
"Không thể dạy trẻ hình thành tính cách. Nó đến từ trải nghiệm chứ không phải giải thích. Character formation cannot be taught. It comes from experience and not from explanation."
Danh ngôn cuộc sống Maria Montessori
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận