Không thầy đố mày làm nên.

Không thầy đố mày làm nên.
"Không thầy đố mày làm nên."
Danh ngôn giáo dục Tục ngữ Việt Nam
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận