Không người đàn ông nào nên lấy vợ cho tới khi đã học giải...

Không người đàn ông nào nên lấy vợ cho tới khi đã học giải phẫu và mổ xẻ ít nhất là một người phụ nữ.
-
No man should marry until he has studied anatomy and dissected at least one woman.
"Không người đàn ông nào nên lấy vợ cho tới khi đã học giải phẫu và mổ xẻ ít nhất là một người phụ nữ. - No man should marry until he has studied anatomy and dissected at least one woman."
Danh ngôn đàn ông Balzac
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận