Không gì khiến người phụ nữ xinh đẹp hơn là niềm tin rằng nàng...

Không gì khiến người phụ nữ xinh đẹp hơn là niềm tin rằng nàng xinh đẹp.
-
Nothing makes a woman more beautiful than the belief that she is beautiful.
"Không gì khiến người phụ nữ xinh đẹp hơn là niềm tin rằng nàng xinh đẹp. - Nothing makes a woman more beautiful than the belief that she is beautiful."
Danh ngôn phụ nữ Sophia Loren
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận