Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu...

Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.
 Có thể ăn nửa bữa, nửa đêm nhưng không thể đi nửa đường chân lý, yêu bằng nửa trái tim
 W.Goethe
"Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu. Có thể ăn nửa bữa, nửa đêm nhưng không thể đi nửa đường chân lý, yêu bằng nửa trái tim W.Goethe"
Châm ngôn về tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận