Không có thứ gọi là tài năng Chỉ có áp lực There is no...

Không có thứ gọi là tài năng. Chỉ có áp lực.
-
There is no such thing as talent. There is pressure.
"Không có thứ gọi là tài năng. Chỉ có áp lực. - There is no such thing as talent. There is pressure."
Danh ngôn công việc Alfred Adler
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận