Không có thang máy dẫn đến thành công bạn phải đi thang bộ There...

Không có thang máy dẫn đến thành công, bạn phải đi thang bộ.
There is no elevator to success, you have to take the stairs.
"Không có thang máy dẫn đến thành công, bạn phải đi thang bộ. There is no elevator to success, you have to take the stairs."
Danh ngôn về thành công Zig Ziglar
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận