Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận chỉ có hạnh...

Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc khi cho đi.
-
There is no happiness in having or in getting, but only in giving.
"Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc khi cho đi. - There is no happiness in having or in getting, but only in giving."
Danh ngôn hạnh phúc Henry Drummond
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận