Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt...

Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó, và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình.
-
There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself.
"Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó, và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình. - There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself."
Danh ngôn hạnh phúc Henry David Thoreau
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận