Không ai ngoài người phụ nữ có thể giúp người đàn ông trước nỗi...

Không ai ngoài người phụ nữ có thể giúp người đàn ông trước nỗi phiền muộn của con tim...
-
No one but a women can help a man when he is in trouble of the heart...
"Không ai ngoài người phụ nữ có thể giúp người đàn ông trước nỗi phiền muộn của con tim... - No one but a women can help a man when he is in trouble of the heart..."
Danh ngôn phụ nữ Bram Stoker
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận