Không ai có thể làm được tất cả mọi điều theo ý muốn của...

Không ai có thể làm được tất cả mọi điều theo ý muốn của bản thân.
"Không ai có thể làm được tất cả mọi điều theo ý muốn của bản thân."
Danh ngôn công việc Ngạn ngữ Đức
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận