Không ai có thể hiểu những đau khổ của tôi hay nỗi kinh hoàng...

Không ai có thể hiểu những đau khổ của tôi, hay nỗi kinh hoàng dâng lên trong lồng ngực, nếu người đó không hiểu trái tim của một người mẹ.
-
No one understands my ills, nor the terror that fills my breast, who does not know the heart of a mother.
"Không ai có thể hiểu những đau khổ của tôi, hay nỗi kinh hoàng dâng lên trong lồng ngực, nếu người đó không hiểu trái tim của một người mẹ. - No one understands my ills, nor the terror that fills my breast, who does not know the heart of a mother."
Danh ngôn phụ nữ Marie Antoinette
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận