Không ai có quyền hưởng thụ hạnh phúc mà không tạo ra nó No...

Không ai có quyền hưởng thụ hạnh phúc mà không tạo ra nó.
-
No one has a right to consume happiness without producing it.
"Không ai có quyền hưởng thụ hạnh phúc mà không tạo ra nó. - No one has a right to consume happiness without producing it."
Danh ngôn hạnh phúc Helen Keller
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận