Không ai biết mình có thể làm gì nếu không bắt tay làm No...

Không ai biết mình có thể làm gì nếu không bắt tay làm.
-
No one knows what he can do till he tries.
"Không ai biết mình có thể làm gì nếu không bắt tay làm. - No one knows what he can do till he tries."
Danh ngôn công việc Publilius Syrus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận