Khổ chi phận em cha chả là cam phận khổ Lên non đốn củi...

Khổ chi phận em cha chả là cam phận khổ,
  Lên non đốn củi, đụng chỗ đốn rồi!
  Xuống sông gánh nước,
  Đụng chỗ cát bồi, khe khô!
"Khổ chi phận em cha chả là cam phận khổ, Lên non đốn củi, đụng chỗ đốn rồi! Xuống sông gánh nước, Đụng chỗ cát bồi, khe khô!"
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận