Khi yêu người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì...

Khi yêu, người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì cả.
 Afred de Musset
"Khi yêu, người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì cả. Afred de Musset"
Châm ngôn về tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận