Khi tìm bạn trăm năm người đàn ông có 3 cái khó tìm Một...

Khi tìm bạn trăm năm, người đàn ông có 3 cái khó tìm
 _ Một là người đẹp
 _ Hai là người đoan trang
 _ Ba là người chung tình
 Honore De Balzac
"Khi tìm bạn trăm năm, người đàn ông có 3 cái khó tìm _ Một là người đẹp _ Hai là người đoan trang _ Ba là người chung tình Honore De Balzac"
Ngạn ngữ về tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận