Khi tất cả đều nghĩ giống nhau chẳng ai nghĩ nhiều cả Where all...

Khi tất cả đều nghĩ giống nhau, chẳng ai nghĩ nhiều cả.
-
Where all think alike, no one thinks very much.
"Khi tất cả đều nghĩ giống nhau, chẳng ai nghĩ nhiều cả. - Where all think alike, no one thinks very much."
Danh ngôn công việc Walter Lippmann
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận