Khi sinh ra chúng ta không mang theo gì cả chết đi chúng ta...

Khi sinh ra, chúng ta không mang theo gì cả; chết đi chúng ta cũng không mang theo được cái gì cả.
"Khi sinh ra, chúng ta không mang theo gì cả; chết đi chúng ta cũng không mang theo được cái gì cả."
Danh ngôn cuộc sống Ngạn ngữ Trung Quốc

Thêm nội dung

Xem thêm >