Khi sinh ra chúng ta không mang theo gì cả chết đi chúng ta...

Khi sinh ra, chúng ta không mang theo gì cả; chết đi chúng ta cũng không mang theo được cái gì cả.
"Khi sinh ra, chúng ta không mang theo gì cả; chết đi chúng ta cũng không mang theo được cái gì cả."
Danh ngôn cuộc sống Ngạn ngữ Trung Quốc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận