Khi chị em ta vai kề vai ai có thể chống lại chúng ta...

Khi chị em ta vai kề vai, ai có thể chống lại chúng ta?
-
When sisters stand shoulder to shoulder, who stands a chance against us?
"Khi chị em ta vai kề vai, ai có thể chống lại chúng ta? - When sisters stand shoulder to shoulder, who stands a chance against us?"
Danh ngôn phụ nữ Pam Brown
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận