Khi bạn thành công thành công của bạn là nhờ vào những người khác...

Khi bạn thành công, thành công của bạn là nhờ vào những người khác trong cộng đồng, bởi vì họ là những người mua sản phẩm của bạn.
Whenever you're successful you owe that success to the people in the community, because they are the ones buying your product.
"Khi bạn thành công, thành công của bạn là nhờ vào những người khác trong cộng đồng, bởi vì họ là những người mua sản phẩm của bạn. Whenever you're successful you owe that success to the people in the community, because they are the ones buying your product."
Danh ngôn kinh doanh Carl Karcher
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận