Khi bạn không còn cống hiến nữa bạn bắt đầu chết dần When you...

Khi bạn không còn cống hiến nữa, bạn bắt đầu chết dần.
-
When you cease to make a contribution, you begin to die.
"Khi bạn không còn cống hiến nữa, bạn bắt đầu chết dần. - When you cease to make a contribution, you begin to die."
Danh ngôn công việc Eleanor Roosevelt
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận