Kẻ Dầu có quán Đình Thành Kẻ Hạc ta có Ba Đình Ba Voi...

Kẻ Dầu  có quán Đình Thành,
  Kẻ Hạc ta có Ba Đình, Ba Voi .
  Mười tám cất thuyền xuống bơi,
  Mười chín giã bánh, hai mươi rước thần.
"Kẻ Dầu có quán Đình Thành, Kẻ Hạc ta có Ba Đình, Ba Voi . Mười tám cất thuyền xuống bơi, Mười chín giã bánh, hai mươi rước thần."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận