Im lặng là câu trả lời tốt nhất mà bạn có thể dành cho...

Im lặng là câu trả lời tốt nhất mà bạn có thể dành cho kẻ ba hoa.
"Im lặng là câu trả lời tốt nhất mà bạn có thể dành cho kẻ ba hoa."
Danh ngôn cuộc sống Ngạn ngữ Nga

Thêm nội dung

Xem thêm >