Hôn nhân phải là một quá trình giáo dục lẫn nhau suốt đời.

Hôn nhân phải là một quá trình giáo dục lẫn nhau suốt đời.
"Hôn nhân phải là một quá trình giáo dục lẫn nhau suốt đời."
Danh ngôn gia đình H. Hmiem
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận