Hỡi ôi Tình yêu của đàn bà ai cũng biết là vừa dễ thương...

Hỡi ôi! Tình yêu của đàn bà ai cũng biết là vừa dễ thương vừa đáng sợ.
-
Alas! The love of women, it is known, to be lovely and a fearful thing.
"Hỡi ôi! Tình yêu của đàn bà ai cũng biết là vừa dễ thương vừa đáng sợ. - Alas! The love of women, it is known, to be lovely and a fearful thing."
Danh ngôn phụ nữ Lord Byron
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận