Hỡi cô thắt lưng bao xanh Có về An Phú với anh thì về...

Hỡi cô thắt lưng bao xanh, 
  Có về An Phú  với anh thì về.
  An Phú  có ruộng tứ bề, 
  Có ao tắm mát có nghề kẹo nha.
"Hỡi cô thắt lưng bao xanh, Có về An Phú với anh thì về. An Phú có ruộng tứ bề, Có ao tắm mát có nghề kẹo nha."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận