Học mà không nghĩ thì mất hết nghĩ mà không học thì mỏi mệt...

Học mà không nghĩ thì mất hết, nghĩ mà không học thì mỏi mệt.
-
Học nhi bất tư tắc võng, tư nhi bất học tắc đãi.
"Học mà không nghĩ thì mất hết, nghĩ mà không học thì mỏi mệt. - Học nhi bất tư tắc võng, tư nhi bất học tắc đãi."
Danh ngôn giáo dục Khổng Tử
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận