Học là học để làm người Biết điều hơn thiệt biết lời thị phi...

Học là học để làm người, 
  Biết điều hơn thiệt biết lời thị phi.
"Học là học để làm người, Biết điều hơn thiệt biết lời thị phi."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận