Học đi với hành không chỉ nói cho qua chuyện Học nhi thời tập...

Học đi với hành, không chỉ nói cho qua chuyện!
-
Học nhi thời tập chi, bất diệc thuyết hồ!
"Học đi với hành, không chỉ nói cho qua chuyện! - Học nhi thời tập chi, bất diệc thuyết hồ!"
Danh ngôn giáo dục Khổng Tử
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận